Jak to funguje?

Z mnoha malých kousků výpočetního výkonu se stává mocný nástroj. Každý z nás může přispět svým dílem a sám se rozhodnout, na jaký výzkum tento výkon bude využit. Na to vše stačí nainstalovat na svůj počítač jeden jediný malý program – BOINC Manager.

Na světě je spousta vědeckých týmů, univerzit, výzkumných ústavů i osamělých vědců. Mají mnoho nápadů, teorií a přelomových myšlenek. Pokud ale nejsou komerční, jen těžko se jim většinou daří najít pro svou činnost dostatek finančních prostředků. Ty z velké části v současné době potřebují na počítačové simulace, modelovaní, porovnávání a další zpracovávání dat. Proto se zabývají těmi výzkumy, které osloví majetné sponzory a jsou na ně schopni dostat dotace. Zbylé vědecké nápady bohužel musejí jít stranou, nebo přesněji musely, než na přelomu tisíciletí vznikly distribuované výpočty.

Distribuované výpočty

Distribuované výpočty fungují většinou tak, že se jeden velký vědecký úkol rozdělí na mnoho malých kousků. Ty jsou následně rozesílány dobrovolníkům, kteří poskytli svou část počítačového výkonu pro výzkum daného projektu. Jakmile jej zpracují, výsledky jsou odesílány zpět na opětovné poskládání a analýzu. Počítače dobrovolníků přitom mají na zpracování svého dílku práce řadu dní, týdnů, nebo u některých projektů i měsíců. Není potřeba jej mít puštěný delší dobu, než jakou je běžně v provozu. Jen když už je puštěný a majitel jej nevyužije naplno, zbylý výkon (nebo majitelem povolenou část) poskytuje na zpracovávání těchto vědeckých dat.

Data ke zpracování poskytují vědecké týmy a univerzity ze spousty zemí, včetně ČR. Výsledky projektů jsou zveřejňovány a dostupné široké veřejnosti, pro další výzkum a využití. Některé druhy výzkumu poskytují výsledky ihned po odevzdání daného úkolu, některé po zpracování určité porce dat a některé i jen třeba jednou ročně, pokud se jedná o dlouhodobý výzkum. Jména zakladatelů, nebo univerzit, jsou přitom zárukou korektnosti jak obsahu zpracovávaných dat, tak i aplikací potřebných pro jejich zpracování.

Jak se zapojit?

Zapojení do jakéhokoliv distribuovaného projektu spočívá pouze v instalaci klienta a ten už většinou dokáže provádět veškeré potřebné činnosti a starat se o konkrétní aplikace. Po nainstalování je klientovi (i aplikacím projektů) automaticky systémem přidělena nejnižší priorita. Jinými slovy, jakýkoliv běžný program má na vašem počítači přednost před distribuovanými výpočty.

V praxi to funguje tak, že při práci na vašem počítači prakticky nepoznáte (v závislosti na nastavení klineta), že je na něm klient nainstalován a pracuje. Aplikace distribuovaných výpočtů využívají pouze zbytkový výpočetní výkon, maximálně pružně ustupují programům, které používáte, a pokračují ve výpočtech, až když mají opět k dispozici alespoň nějaké to procento výkonu procesoru.

Jaké jsou výsledky?

První, co každého zajímá, je přínos takovýchto projektů, který rozhodně není zanedbatelný. Systém BOINC byl uveden do plného provozu v roce 2004. Sloučil několik do té doby samostatně běžících projektů a postupně pomohl vzniknout desítkám dalších. Některé z nich poskytují své výsledky denně (například prvočísla, klimatické modely), jiné hodně často (nově objevené pulsary, modely asteroidů) a na některé již dlouhá léta trpělivě čekáme (výzkumy některých léků, signálů z vesmíru, matematické teorie).

Za tu spoustu let jsme se ale i dočkali spousty přelomových objevů, kterých jsme prostřednictvím našich počítačů mohli být součástí a ke kterým jsme svou částí výkonu sami pomohli. Například:

  • LHC@Home – pomáhali jsme vědcům v plánování přesného umístění některých částí a s kalibrací největšího stroje na světě – částicového urychlovače ve Švýcarském středisku CERN
  • Einstein@home – projektu se v roce 2017 podařilo potvrdit a ověřit Einsteinovu sto let starou teorii o existenci gravitačních vln ve vesmíru
  • Aqua@home – projekt pomohl při vzniku a konstrukci prvního kvantového počítače
  • Enigma@home – projektu se podařilo rozluštit již několik zašifrovaných zpráv z druhé světové války
  • MalariaControl – počítače přímo pomáhaly v optimalizaci aplikace různých preventivních prostředků a léků v Africe, aby se dostalo pomoci co největšímu počtu lidí

Proč se zapojit?

Pomoc bez prostředníků

Jedinečná forma přímého daru (v podobě výkonu/spotřeby počítače) bez prostředníků na pozadí. Pomáhají rozvoji výzkumů, které nemají finance na provoz, nebo pořízení superpočítačů. Široká možnost výběru podporovaného výzkumu, projektů již vzniklo více než sto, desítky jich jsou průběžně aktivní.

Zasoutěžíš si ostatními

Díky našim rozsáhlým statistikám si při pomáhání vědě užijete i zábavu. Soutěžte ve výši příspěvku s ostatními dárci – individuálně i v týmu! Vámi odvedený výkon (respektive výši pomoci) lze dohledat a porovnat s ostatními v různých statistikách. Pro některé lidi jsou i zajímavou formou soutěžení, adrenalinu a zábavy, které je zároveň pro soutěžní projekty velice přínosné.

Podpoříme i tvoje projekty

Možnost využití této obrovské celosvětové výpočetní sítě k vlastnímu otevřenému výzkumu a tím i pokroku v některé oblasti vědy u nás.

Víš přesně na co a kolik přispíváš

Výši poskytovaného výkonu si určíte sami, dobu provozu také, i konkrétní projekty, kterým chcete pomoci.

Pomáháš z tepla svého domova

Jedinečná možnost účasti na světových výzkumech, z tepla svého domova.

Prohloubíš si znalosti

Dobrovolná činnost, která zahrnuje vědu a vlastní prohlubování znalostí.

Pozvěte vědu k sobě domů

Počet již registrovaných občanů ČR